PDF Skriv ut E-post

butikkutv_farger_ren

Historikk:
roy-600
Forløpet til eget konsulentfirma, Butikkutvikling Sør; var at jeg i 1985 ble ansatt direkte i Handelsdepartementet med ansvar for fylkene Rogaland, Vest-, Aust-Agder og Telemark som vare-handelskonsulent. Arbeidet var å hjelpe de 526 distrikts-butikkene innen dagligvarehandel. Utgangspunktet var at butikken var viktig for trivsel og bosetting i distriktet. Det var en del av regjeringens mål for opprettholdelsen av bosettings-mønsteret.

Jeg arbeidet natt og dag i 4 år og stillingen ble overført fra departementet til fylkeskommunene. Jeg var ansatt videre i Agder Bedriftsrådgiving 8 år (eid av fylkene) med samme arbeidsområde frem til 1998. Selskapet ble da solgt til revisorfirmaet Deloitte. Kontorsted i de 8 årene, var i Kristiansand.

Jeg startet for meg selv som bedriftsrådgiver innen varehandel i 1998 og har hatt kontorfellesskap med turistkontoret for Region Mandal, Sjøsanden Næringshage. Fra 1.1 2007 er jeg å finne i kontorfelleskapet i Store Elvegate 35, Mandal (kontor over Sparebanken Sør i Gågata). SE KART

 

ARBEIDSOMRÅDER:
Mindre dagligvarebutikker ( 2mill. - 20mill. netto). Hjelp til etablering, budsjettering , planløsning og vareplassering. Kursing av kjøpmann og ansatte i alt om det å drive butikk, kundebehandling, økonomi, markedsføring, rutiner og planløsning. Søknader. Bygdemobilisering.

Hovedoppdragsgiver:
Kommunal -og Regionaldepartementet med programmet MERKUR www.merkur-programmet.no Kompetanseheving for kjøpmenn, bevistgjøring av kundene og kommunen om viktigheten av servicetilbud også i distriktene. Gratis oppfølging og kursing av 10 butikker i 1 år.

Konsulent "til leie":
Driver utleie av egen kompetanse som kursforeleser for kollegaer innen Merkur for andre fylker i Norge. Finmark, Troms, Nordland, Oppland, Hedemark, Buskerud.
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune gir fast bidrag for at arbeidet sammen med Merkur kan utgjøre 100% stilling for distriktene og bedring av servicetilbud, samt medvirke til trivsel og opprettholdelse av bosetting.

Foredrag for forhandelstandsforeninger, senter og kommuner. Analyser og kundeundersøkelser. Kursholder for nyetablere.

 

Drivstoffanlegg. Bensin og diesel.
Hjelp ved oppstart av drivstoffanlegg. Fikk godkjent Norges første flyttbare anlegg for bensin og diesel. (v/Joker Birkeland i Hægebostad, Vest-Agder 2003)

 

Bygdemobiliseringsprosjekter:
Vært med på å få liv i bygdas siste butikk, enten ved oppjustering eller nybygg. Finansiering ved at bygdefolket selv tar ansvar økonomisk. Tilført bygder på Agder over 5mill. i innsamlede midler fra bygdefolket selv, kommuner og fylkeskommuner, samt Bu-fondet. Det er 14 bygde-eide butikker i Agder.

Det er bygd 7 nye distrikstbutikker etter 2000. Åna Sira, Anabeløy, Ådneram i Sirdal, Storekvina, Kvås, Dølemo, Vestre Sandøya.

 

Analysearbeider – Statistikk:
Bergning av handelslekkasjer mellom kommunene, markedsandeler, ulike varegrupper, salg gjennom året og beregning av turistomsetning. Arbeidet utføres på oppdrag fra kommuner, handelsstandsforeninger, banker og eiendomsutviklere. Nyetablere innen ulike bransjer.

Kunde og forbrukerundersøkelser:
Foretatt over 10.000 spørreundersøkelser, hovedsakelig i de fleste bygder på Agder, men også i Mandal by og blant hytteeiere, samt forbuker undersøkelse hele Marnardal kommune (tilfredshet av privat og offentlige servicetjenester).

Eierskifte av butikker.
Leiekontrakter, verdivurdering utstyr, varebeholdning, markedsvurdering og finasieringssøknader.

 

TJENESTER:
Butikkutvikling Sør tar oppdrag for enkeltbutikker, kjeder, handelsstandsforeninger og kommuner. Større oppdrag kan betjenes ved at jeg samarbeider med bedriftrådgivingssamarbeidet jeg er en del av på landsbasis, innen www.merkur-programmet.no. (11 konsulenter, flere er en del av BI Varehandel)

Oppdragsmengde pr. januar 2010 er tmeget bra, og Merkur og varehandelskonsulentoppdraget for fylkeskommunene i Agder fyller ukene "120%".

Kontakt meg for ytterligere info.
roy2-600